Ние сме фирма за озеленяване и пройзводство на декоративна растителност